24 kwietnia 2014
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Oddział w Mińsku Mazowieckim
  • ul. Warszawska 104, tel. 25-759-03-74
  • Subskrybuj

Godziny karciane

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji: 14 stycznia 2011

Sposób realizacji godzin „karcianych” w zespole szkół określa dyrektor

Pytanie: Nauczyciele są zatrudnieni w zespole szkół (gimnazjum i liceum). Większość nauczycieli ma łączone godziny w obu typach szkół. W jaki sposób i gdzie powinni oni realizować godziny karciane?

Odpowiedź: Zasady przydzielania tych zajęć leżą w kompetencji dyrektora szkoły. Ustalony wymiar godzin należy przedłożyć do zaopiniowania radzie pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty).

Brak szczegółowych regulacji – warto skorzystać ze stanowiska MEN

Przepisy Karty Nauczyciela nie określają sposobu ustalenia tygodniowej liczby godzin tzw. karcianych w przypadku nauczycieli realizujących pensum w dwóch różnych typach szkół w ramach jednego stosunku pracy. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostało opublikowane „stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.” Zgodnie z nim, podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin karcianych, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Ponadto w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w zespole szkół i wykonującego pensum w kilku szkołach, dyrektor zespołu decyduje, zgodnie z potrzebami szkoły, w której szkole winny być realizowane przez danego nauczyciela zajęcia w ramach godzin karcianych

Zastosuj: Wydaje się, że przy braku szczegółowych regulacji prawnych, stanowisko MEN powinno być decydujące dla ustalenia wymiaru godzin nauczyciela łączącego w ramach stosunku pracy pracę w szkołach różnych typów.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 2572 ze zm.).

Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole, godziny „karciane” realizuje w szkole macierzystej

Pytanie: Czy nauczyciel, który uzupełnia pensum w wymiarze 4/18 jest zobowiązany realizować godziny karciane w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru realizowanego pensum w każdej placówce czy wszystkie godzin realizuje w placówce macierzystej?

Odpowiedź: Nauczyciel powinien realizować godziny karciane w podstawowym miejscu zatrudnienia. Jednak w związku z tym, że przepisy nie regulują tej kwestii ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje do decyzji dyrektorów szkół, w których nauczyciel świadczy pracę (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Uzupełnianie etatu nie oznacza zawarcia odrębnego stosunku pracy

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub tej samej szkole na tym samym stanowisku lub na innym w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego pensum do wymiaru nie wyższego niż 1/2 etatu (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj: Nauczyciel uzupełniający pensum jest zatrudniony w szkole, która jest podstawowym miejscem pracy i uzupełnia pensum (dopełnia do pełnego wymiaru) w innej szkole lub szkołach. Uzupełnienie pensum nie powoduje zawarcia nowej umowy ze szkołą, w której nauczyciel pensum uzupełnia a wynagrodzenie wypłaca szkoła macierzysta nauczyciela.

Godziny karciane powinny być realizowane w szkole macierzystej

Uzupełnienie etatu powoduje w zasadzie zmianę jedynie miejsca świadczenia pracy. Należy zatem przyjąć, iż nauczyciel powinien realizować dodatkowe godziny karciane w szkole macierzystej. W szczególności, że ustalanie proporcjonalnego wymiaru godzin karcianych mogłoby przysporzyć problemy w zakresie rozliczania tych godzin. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii pozostaje w gestii dyrektorów szkół, w których nauczyciel świadczy pracę.

Godziny karciane w praktyce
Na jakie zajęcia możesz je przeznaczyć?
Jak rozliczyć z ich realizacji nauczycieli?
Karta Nauczyciela/czas pracy

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Popularity: 80% [?]

Komentarze zablokowane.

TAGI

W obronie polskiej oświaty

Po tygodniu akcji informacyjnej i oflagowania szkół punktem kulminacyjnym protestu pracowników oświaty była manifestacja, która odbyła się 23 listopada w Warszawie. Ogółem udział wzięło ponad 20 tysięcy osób a wśród nich z powiatu mińskiego ponad 100 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.…

Turniej SIATKÓWKI w Dobrem

Zgodnie z zapowiedzią w miniony piątek w Dobrem odbył się julileuszowy X Wiosenny Turniej w Piłce Siatkowej Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim. Z radością zawiadamiamy, że I miejsce zajęła drużyna ZNP! Kolejne miejsca „na pudle” należały do drużyny Szkoły Podstawowej…

95-lecie Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim

95 lat na ziemi mińskiej

95 urodziny Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim rozpoczęły się przed jego siedzibą. Po krótkim wystąpieniu przewodniczącej Komisji Historycznej, Janiny Przyłuckiej, kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Tajną Organizację Nauczycielską złożyli przedstawiciele władz Związku, posłowie, przedstawiciele…

Obchody 95 rocznicy Oddziału w przeddzień Edukacji Narodowej

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego ma zaszczyt zaprosić na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone z obchodami  95 rocznicy istnienia naszego Oddziału i 72 rocznicy TON, które odbędą się 6 października 2011 roku.

DEN