24 czerwca 2017
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Oddział w Mińsku Mazowieckim
 • ul. Warszawska 104, tel. 25-759-03-74
 • Subskrybuj
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 23.05.2017
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 12.05.2017
Komentarze są wyłączone
Komentarze są wyłączone
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 20.04.2017
Komentarze są wyłączone

Referendum ogólnokrajowe w sprawie reformy systemu oświaty.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego, (…) motorem napędowym naszej gospodarki, (…) tym, co pozytywnie wyróżnia nas na tle nie tylko krajów europejskich, ale

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 20.02.2017
Komentarze są wyłączone

W dniu 9 stycznia 2017 roku Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę nr 1/2017 w sprawie wystąpienia do pracodawców z żądaniami pracowniczymi. Na tej podstawie w dniach 10-16 stycznia wszyscy pracodawcy w powiecie mińskim otrzymali pisma z żądaniami:

  Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 01.02.2017
  Komentarze są wyłączone
  Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 02.11.2016
  Komentarze są wyłączone
  Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 02.11.2016
  Komentarze są wyłączone

  21 października 2016 roku Oddział ZNP w Mińsku Mazowieckim obchodził jubileusz 100 lat swojego istnienia. Tak ważne wydarzenie wymaga wspaniałej oprawy, dlatego uroczystość miała miejsce w Miejskim Domu Kultury, którego siedzibą jest zabytkowy pałac Dernałowiczów.

  Zaproszonych było bardzo wielu gości,…

  Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 28.10.2016
  Komentarze są wyłączone

  TAGI

  Laura 2015 w rękach Związku Nauczycielstwa Polskiego

  W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

  Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

  Protest

  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZNP od 18 marca 2015r. poszczególne oddziały ZNP przystępują do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

  Po uprzednim poinformowaniu dyrektorów szkół i placówek, na obiektach oświatowych zostają zawieszone flagi  związkowe i plakaty.

  Flagi związkowe wiszą do odwołania.

  Jednym…