11 grudnia 2016
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Oddział w Mińsku Mazowieckim
  • ul. Warszawska 104, tel. 25-759-03-74
  • Subskrybuj
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 02.11.2016
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 02.11.2016
Komentarze są wyłączone

21 października 2016 roku Oddział ZNP w Mińsku Mazowieckim obchodził jubileusz 100 lat swojego istnienia. Tak ważne wydarzenie wymaga wspaniałej oprawy, dlatego uroczystość miała miejsce w Miejskim Domu Kultury, którego siedzibą jest zabytkowy pałac Dernałowiczów.

Zaproszonych było bardzo wielu gości,…

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 28.10.2016
Komentarze są wyłączone
Komentarze są wyłączone

16 września po południu Minister Edukacji przedstawiła założenia ustaw zmieniających ustrój szkolny i tym samym ujawniła rzeczywistą skalę zapowiedzianej reformy edukacji.

PROJEKTY USTAW

Tajfun, który nadciąga wymaga od nas solidarności zawodowej, współpracy z samorządami, mediami lokalnymi,

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 22.09.2016
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 10.08.2016
Komentarze są wyłączone

W czasie wakacji w Oddziale pełniony jest dyżur w godzinach 9.00-12.00, a w środy 10.00-14.00.

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 27.06.2016
Komentarze są wyłączone

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Kończymy trudny rok szkolny pełni obaw: właściwie nie wiemy, jaki będzie następny. Minister edukacji czeka z ogłoszeniem zmian w oświacie do wakacji. O tym, jak będzie w przyszłości wyglądał ustrój szkolny, jakie będą etapy kształcenia,

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 24.06.2016
Komentarze są wyłączone

11 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Siennicy odbył się XVII Zjazd Absolwentów Szkól Siennickich. W uroczystościach udział wzięło wielu znakomitych gości, a wśród nich obecny był również Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomir Broniarz. Oprócz sympatii Kol. Broniarz

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 22.06.2016
Komentarze są wyłączone

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 22.06.2016
Komentarze są wyłączone

TAGI

Laura 2015 w rękach Związku Nauczycielstwa Polskiego

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

Protest

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZNP od 18 marca 2015r. poszczególne oddziały ZNP przystępują do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Po uprzednim poinformowaniu dyrektorów szkół i placówek, na obiektach oświatowych zostają zawieszone flagi  związkowe i plakaty.

Flagi związkowe wiszą do odwołania.

Jednym…