24 listopada 2017
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Oddział w Mińsku Mazowieckim
  • ul. Warszawska 104, tel. 25-759-03-74
  • Subskrybuj

24 października byliśmy na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie. Był to bardzo ważny dzień, ponieważ jedna z naszych Koleżanek ze Szkoły Podstawowej nr 4 została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz dwie Koleżanki z Sulejówka odebrały odznaki…

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 25.10.2017
Komentarze są wyłączone

W tym roku świętowano 18 października w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1. Dzień ten był okazją do wręczenia odznak za 50-letnią przynależność do ZNP Koleżankom Teresie Biernackiej i Danucie Reda oraz Koledze Andrzejowi Gańko. Uroczystość uświetniły występy dzieci z…

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 25.10.2017
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 05.10.2017
Komentarze są wyłączone

3 października sejmowa Podkomisja nadzwyczajna przyjęła nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizację Karty Nauczyciela w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak szybkie tempo procedowania oznacza, że ustawa zostanie przyjęta przed 14 października br.

Związek Nauczycielstwa Polskiego…

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 05.10.2017
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 23.05.2017
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 12.05.2017
Komentarze są wyłączone
Komentarze są wyłączone
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 20.04.2017
Komentarze są wyłączone

Referendum ogólnokrajowe w sprawie reformy systemu oświaty.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego, (…) motorem napędowym naszej gospodarki, (…) tym, co pozytywnie wyróżnia nas na tle nie tylko krajów europejskich, ale

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 20.02.2017
Komentarze są wyłączone

TAGI

Laura 2015 w rękach Związku Nauczycielstwa Polskiego

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

Protest

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZNP od 18 marca 2015r. poszczególne oddziały ZNP przystępują do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Po uprzednim poinformowaniu dyrektorów szkół i placówek, na obiektach oświatowych zostają zawieszone flagi  związkowe i plakaty.

Flagi związkowe wiszą do odwołania.

Jednym…