25 sierpnia 2016
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Oddział w Mińsku Mazowieckim
  • ul. Warszawska 104, tel. 25-759-03-74
  • Subskrybuj
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 10.08.2016
Komentarze są wyłączone

W czasie wakacji w Oddziale pełniony jest dyżur w godzinach 9.00-12.00, a w środy 10.00-14.00.

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 27.06.2016
Komentarze są wyłączone

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Kończymy trudny rok szkolny pełni obaw: właściwie nie wiemy, jaki będzie następny. Minister edukacji czeka z ogłoszeniem zmian w oświacie do wakacji. O tym, jak będzie w przyszłości wyglądał ustrój szkolny, jakie będą etapy kształcenia,

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 24.06.2016
Komentarze są wyłączone

11 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Siennicy odbył się XVII Zjazd Absolwentów Szkól Siennickich. W uroczystościach udział wzięło wielu znakomitych gości, a wśród nich obecny był również Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomir Broniarz. Oprócz sympatii Kol. Broniarz

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 22.06.2016
Komentarze są wyłączone

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 22.06.2016
Komentarze są wyłączone

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki serdecznie zaprasza na

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 10.06.2016
Komentarze są wyłączone
Komentarze są wyłączone
Komentarze są wyłączone
Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 20.05.2016
Komentarze są wyłączone

17 maja 2016 roku sekretariat naszego Oddziału wziął udział w Mazowieckiej Debacie Oświatowej.

Do siedziby ZNP przyjechali także Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki pan Marcin Jakubowski, Wójt Gminy Dębe Wielkie pan Krzysztof Kalinowski oraz pan Mirosław Krusiewicz-dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i…

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji 19.05.2016
Komentarze są wyłączone

TAGI

Laura 2015 w rękach Związku Nauczycielstwa Polskiego

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

Protest

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZNP od 18 marca 2015r. poszczególne oddziały ZNP przystępują do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Po uprzednim poinformowaniu dyrektorów szkół i placówek, na obiektach oświatowych zostają zawieszone flagi  związkowe i plakaty.

Flagi związkowe wiszą do odwołania.

Jednym…

Gminny Festiwal Piosenki i Prozy Obcojęzycznej

15 maja 2014 roku Prezes Oddziału ZNP w Mińsku Maz. został zaproszony do Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. ks. A. Tyszki w Janowie na IX Gminny Festiwal Piosenki i Prozy Obcojęzycznej. Spośród licznego grona ok. 30 wykonawców nagrodę…