28 maja 2018
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Oddział w Mińsku Mazowieckim
  • ul. Warszawska 104, tel. 25-759-03-74
  • Subskrybuj

Dla prezesa ogniska

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji: 27 września 2010

Wzór nr 1Protokół z zebrania ogniska/grupy związkowej.wzór nr 1

Wzór nr 2Zaproszenie na zebranie ogniska/grupy związkowej.wzór nr 2

Wzór nr 3Porządek zebrania ogniska/grupy związkowej.wzór nr 3

Wzór nr 4Rejestr uchwał zebrania ogniska/grupy związkowej.wzór nr 4

Wzór nr 5Rejestr uchwał zarządu ogniska.wzór nr 5

Wzór nr 6Rejestr wniosków zgłoszonych na zebraniu ogniska/grupy związkowej ZNP.wzór nr 6

Wzór nr 7Projekt uchwały zebrania ogniska/grupy związkowej w sprawach ogólnych.wzór nr 7

Wzór nr 8Opis teczki aktowej.wzór nr 8

Wzór nr 9Rejestr pism wychodzących i przychodzących.wzór nr 9

Wzór nr 10Plan pracy ogniska/grupy związkowej.wzór nr 10

Wzór nr 11Ewidencja członków ZNP.wzór nr 11

Wzór nr 12Zestawienie przychodów i rozchodów ogniska ZNP.wzór nr 12

Wzór nr 13Skład osobowy zarządu ogniska. wzór nr 13

Wzór nr 14Przydział zadań dla członków zarządu ogniska ZNP.wzór nr 14

Popularity: 37% [?]

Komentarze zablokowane.

TAGI

Laura 2015 w rękach Związku Nauczycielstwa Polskiego

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

Protest

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZNP od 18 marca 2015r. poszczególne oddziały ZNP przystępują do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Po uprzednim poinformowaniu dyrektorów szkół i placówek, na obiektach oświatowych zostają zawieszone flagi  związkowe i plakaty.

Flagi związkowe wiszą do odwołania.

Jednym…